International

Islami Itehadi Foj Ki Pehli Dhamaka Khez Karwai

Written by baze 2shot

Saudi arabia ki qayadat main arab itehad ki forces ne yaman main babul mand ab ke shumal main hosi malaysia ke chalaye huay 2 blestic missilon nakara bana diya..

About the author

baze 2shot

Leave a Comment