Daily Bites.

Khatoon Ne Aisa Inkeshaf Kar Diya Keh Jaan Kar Shaitan Bhi Sharma Jaye

Written by baze 2shot

Apni izzat ki hifazat insan ki jablat mein payi jati hai lekin ek indian shehri ne apni ghatiya misal se sabit kar diya keh jab haya se mehroom ho…

Source

About the author

baze 2shot

Leave a Comment