Admi Ne Behtreen Dost Ki Aisi Harkat Bayan Kardi Keh

Basa oqat aisa hota hai keh kisi ko koi rishta dar ya dost jo apni shadi par madu nahi karta aisay hi log website whisper par apne tajurbay ke..

news

source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.