Aham Mulk Ne Ham Jins Paraston Ko Khush Karne Ke Liye

Maghribi duniya mein rahravi ke waqiat to hum suntay hi rehte hain jinhen hukumati sarparasti bhi hasil hoti hai lekin ab ghair fitri kaam karne walay..

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *