Airhostess Peeche Hath Bandh Kar Kyun Khari Hoti Hai

Kbhi ap ne socha ke jahaz mein dakhil hote huay samne khari airhostess peeche hath bandhay kyun khari hoti hai airhostess peeche hath is liye khari hoti hai taakeh..

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.