Aisa Dawa Manzar e Aam Par Keh Poori Duniya Ko Hila Kar Rakh Diya

Muslims ka bhi aqeeda hai keh Hazrat Eesa zinda asmanon par utha liye gaye thay aur wo nabi akhrizaman ke umati ban kar dobara zameen par ayen gay eesai…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.