Apna Mood Khushgawar Banana Chahte Hain To

Aksar insan aik jaisi routine se tang a jata hai aur phir uska koi bhi kaam karne ka dil nahi chahta jis ke bais har kaam bedilli aur uktahat…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *