Asan Qudrati Nuskha Jo Dil Ka Dora Parne Ki Soorat Mein Mareez Ki Jaan Bacha Sakta Hai

Dil ka achanak dora jaan leva sabit ho sakta hai lekin agar zail mein bataye hue nuskhe par amal kiya jaye to kisi mareez ki jaan bachai ja sakti..

news

source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.