Baray Muslim Mulk Mein Murghay Laranay Par Saza

Indonesia ke wahid soobay achay jahan sharai qawaneen nafiz hain mein pehli martaba jumma ke roz 2 ghair muslims ko bhi murghon ki larai par jua khelne ke..

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.