Bazahir Masoom Nazar Anay Wali Yeh Larkiyan Jab Mujrimon Se Pooch Gach

Khatarnak dehshat gardon ka tasawur karte hi sab par dehshat tari ho jati hai hatah keh yeh jail mein hon to unki mojudagi security ehelkaron ko bhi muztarib rakhti…

news

source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.