Fauj Mein Jo Bhi Larki Ati Hai Chand Roz Baad Hi

British muashra bhi deegar maghrib muashron ki tarah jinsi rahravi mein por por jakra hua hai magar is ke bawajood khud ehel e british is inkeshaf par..

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *