God Mein Laptop Rakh Kar Istemal Na Karen

Swice mahereen ki aik tehqeeq ke mutabiq laptop ko zyada dair tak god mein rakh kar kaam karne se na sirf jild par muzar asrat murattab ho sakte hain…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.