Insan Ka Ek Shadi Par Guzara Nahi Ho Sakta Kyun Ke

Ehel e maghrib ilmi justaju aur tehqeeq se gehra shaghaf rakhte hain aur baz oqat kuch dil chasp mozuat par bhi tehqeeq kar guzarte hain ek aisi hi tehqeeq…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.