Jab Ek Sahabi Se Zina Ho Gaya To Ap ne Kia Kiya

Ek sahafi Huzoor Akram ki khidmat mein hazir hote hain aur kehte hain keh Ya Rasoolullah mujh se zina ho gaya hai mujhe sangsar kar den wo munh se…

Interesting

blob:http://www.dailymotion.com/7f1b8e81-d715-4519-976a-acfcb3c63102

source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.