Kitni Goriyan Biah Racha Kar Pakistan Ki Ho Gayi ?

Sarkari idaron ke mulazmeen bhi bairoon e mulk shadi ke garveeda nikle establishment division ne ghair mulkiyon se shadiyan rachanay wale mulazmeen ki fehrist tayar karli..

news

source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.