Lekin Phir Bhi Mein Is Se Bahut Pyar Karti Hoon Kyunke

Kahawat hai keh muhabbat andhi hoti hai thailand ki is larki ki muhabbat ko dekh kar ap bhi is kahawat par yaqeen karne ko tayar ho jayen gay aur…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *