Maalik Ki Khatoon Ke Sath Intehai Sharmnak Harkat

Ghareeb afrad apna aur apne pyaron ka pait bharne ki gharz se mehnat mazdoori ke liye factories ka rukh karte hain aur yeh sochte hain keh wo ba izzat..

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.