Machli Zibah Nahi Ki Jati Phir Bhi Yeh Halal Kaise Hui ?

Islam ne halal khanay ka hukum dete hue haram khanay se mana kiya hai aur aise janwar ka gosht istemal karne ka hukum diya hai jise islami tareeqe se…

news48-2

SOURCE

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.