Maghribi Larkiyan Ajkal Dhara Dhar Chinese Mardon Shadiyan Kar Rahi Hain Kyun Ke

China mein dihaiyon par muheet ek bacha policy ke bais abadi ka tawazun is qadar bigar chuka hai keh ab chinese mardon ke liye dulhan talash mount Everest sar…

news

source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.