Manshiyat Ke Aadi Afrad Ke Liye Khushkhabri

Canada ki hukumat ne mahereen ki zair e nigrani manshiyat ke istemal ke marakiz qaim karne ki ijazat dedi canada ke wazir e sehat jain ful pot ki taraf…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *