Marte Waqt Insaan Kia Mehsoos Karta Hai

Maut bar haq hai maut se bhagna mumkin nahi jo jandar is duniya mein is ka khatma hona aur maut ani lazmi hai aisay hi insan ki paidaish ke…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.