To Mein Ne Unki MInnaten Ki Keh Mera Rape Kar Den Kyun Ke

Janubi sodan ki khana jangi duniya ke baray insani bohran ko janam de chuki hai jis mein baqi bohranon ki tarah sab se bara nishana khwateen hi banein..

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.