Mujhe 1000 Mardon Ke Sath Jinsi Taluqat Banane Paray

Duniya ko insani haqooq aur qanoon ki hukmarani ka dars dene wale mulk america mein aik munazam jinsi jaraim ki aik aur dil dehla dene wali dastan samne a… Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.