Peshab Rok Kar Rakhne Ke Mardana Taqat Par Asrat

Sarrat e anzal ki bimari mard ke liye hasrat uski shareek e hayat ke liye sakht mayoosi aur adam itminan ka bais ban sakti hai magar ek american mahir… Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.