Sadar e Pakistan Ki Mahana Tankhwa Kitni Hai

Evaan e sadar ke tarjuman ne wazeh kiya hai keh sadar apni tankhwa ke sawa qaumi khazanay se aik rupay bhi zaid wasool nahi karte apni zaat par kharch…

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.