Talaq Ki Sharmnak Waja Samne Aa Gayi

Adakar janam malik aur gulukar noman javed ke darmeyan talaq bahmi hum ahangi nahi balke noman ke kanglay pan ke bais hui media reports ke mutabiq..

Source

Author: blogger4zero

Leave a Reply

Your email address will not be published.