Wo Shakhs Jise Shaitan Ne Namaz Parhne Ki Talqeen Ki

Aik shakhs subah sawairay utha saaf suthay kapray pehne aur masjid ki tarah chal para ke fajir ki namaz ba jamat ada karoon ga rastay mein thokar kha kar…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published.