Zyada Khana Khanay Walon Ko Bijli Ke Jhatke

Kaha jata hai keh kam khana kam sona ibadat aur kam bolna hikmat hai magar kia kiya jaye bahut saray log in baaton par amal nahi karte zyada sone…

Source

Author: baze 2shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *